Switch Language

Login Form

PIE # 18 - Ozon – Dr. Jeckyl and Mr. Hyde Atmosfery

20.05.2006 Andrzej Bytnerowicz

 

Ozon, ważny składnik gazowy atmosfery ziemskiej, w istotny sposób wpływa na życie biologiczne na naszej planecie.

Dobry ozon (Dr. Jekyll), to ten który jest w górnych warstwach atmosfery (stratosferze), i chroni nas od szkodliwego promieniowania ultrafioletowego. Obserwowana ostatnio “dziura ozonowa”, głównie nad Australią i Europą Północną, sprzyja postawaniu raka skóry i silnym zmianom w świecie roślinnym i zwierzęcym. Sytuacja ta została spowodowana przez niekontrolowane emisje gazów niszczących stratosferyczny ozon (np. freonów).

Zły ozon (Mr. Hyde), to ozon w troposferze (warstwa atmosfery najbliższa powierzchni ziemi). Ozon troposferyczny jest najważniejszym składnikiem smogu fotochemicznego (powszechnie znanego jako smog typu Los Angeles). Jest on bardzo silnym utleniaczem i dlatego też jest bardzo toksyczny. U ludzi może powodować rozedmę płuc, raka płuc czy też nadmierną wrażliwość na różne alergie.

Dzieci są najbardziej podatne na toksyczne działanie ozonu. Ozon troposferyczny również negatywnie wpływa na roślinność, powodujac miliardy dolarów strat w rolnictwie oraz zamieranie wrażliwych gatunków drzew leśnych.

Szacuje się, że do roku 2050 około 50% lasów na półkuli północnej znajdzie się w sferze toksycznego działania ozonu.

© 2010 Klub PIE | Knowledge Followers Society | www.klubpie.com | Poles in the Inland Empire

template joomla