Switch Language

Login Form

PIE # 21 - Dlaczego służba zdrowia w USA jest taka droga?

10.02.2007. Agnieszka Malinowska-Karoń

 

Koszty opieki zdrowotnej w wysoko rozwiniętych krajach wzrastają systematycznie od ponad 30 lat. Głównymi czynnikami tego trendu są zmiany demograficzne, rosnące znaczenie nowych technologii oraz wzrost oczekiwań społecznych dotyczących dostępności i skuteczności leczenia. Wydatki związane ze służbą zdrowia w większości wysoko rozwiniętych krajów stanowią 7-10% Dochodu Narodowego.

Koszty opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych są dwukrotnie wyższe, dochodzą do 15% Dochodu Narodowego i rosną szybciej niż w innych krajach. Amerykański system służby zdrowia nie wykształcił racjonalnych mechanizmów kontroli kosztów medycznych ani regulacji dostępu do najdroższych technologii. Jest to wynikiem wielu czynników – od skomplikowanego systemu ubezpieczeń medycznych, wysokiego nasycenia technologią, systemu prawnego, wykształcenia lekarzy, aż po oczekiwania społeczne związane z efektywnością leczenia.

Wysokie koszty leczenia odzwierciedlają się w poziomie stawek ubezpieczeń medycznych i w konsekwencji ograniczeniu dostępu do ubezpieczeń prywatnych. W przypadku poważnej choroby koszty leczenia nieubezpieczonych pacjentów ponoszą kliniki i szpitale społeczne lub instytucje prywatne prawnie zobowiązane do nieodpłatnego udzielenia pomocy w sytuacjach narażenia życia lub zdrowia. Koszty te przenoszone są na innych pacjentów, co dodatkowo napędza spiralę i powoduje małą przejrzystość cenową usług.

W okresie ostatnich 30 lat podejmowano kilka prób reformy systemu, które doprowadziły do lekkiego ograniczenia wzrostu wydatków w połowie lat 80ych, i 90ych. Jak do tej pory nie powstał jednak consensus społeczny dopuszczający świadomą, powszechną regulację dostępu i ceny usług medycznych.

© 2010 Klub PIE | Knowledge Followers Society | www.klubpie.com | Poles in the Inland Empire

template joomla