Switch Language

Login Form

Polonia United

0.0/5 rating (0 votes)

Polonia United jest organizacją polonijną skupiającą Polaków z całego świata. Organizacja Polonia United działa jako organizacja nieprofitowa, funkcjonująca dzięki dotacjom na jej rzecz. Kierowana jest przez wybierany na limitowany czas Zarząd, a kontrolowana przez Komisję Rewizyjną, wybraną również spośród jej członków. Po trzech latach od swojego powstania organizacja zrzesza grupę około 200 członków, a wokół jej działalności gromadzi się stała grupa ok. 500 Polaków przebywających w San Diego.

 

Celem organizacji jest wybudowanie Polskiego Centrum w San Diego. Centrum to będzie miejscem spotkań, miejscem organizowania imprez polonijnych, miejscem prowadzenia działalności gospodarczej typu: polski sklep czy polska restauracja, oraz miejscem, w którym członkowie organizaji będą mogli propagować polską kulturę, kultywować polskie tradycje, a dzięki temu zachowywać związek z ojczystą mową oraz wszystkimi elementami identyfikacji polskiej.

 

Polonia United pragnie współpracować i wzajemnie koordynować działalnoœść ze wszystkimi istniejącymi organizacjami polonijnymi, tak aby dzięki wytworzeniu metod szerokiej komunikacji, ułatwic każdej z nich organizowanie swojej działalności w terminach nie kolidujących z innymi.

Polonia United koncentruje się na tym co łączy Polaków w USA, stwarza każdemu możliwość bycia w społeczności w części i dziedzinie jaka go interesuje.

Dla wszystkich członków organizacji Polonia United ogromnie ważne jest, by przekazać nowemu pokoleniu Polaków urodzonych w USA, że warto identyfikować się z Polskością. Swoim działaniem członkowie organizacji udawadniają, że oprócz poczucia związku z nowym krajem, nowe pokolenia będą mogły i chciały otwarcie mówić, że są także Polakami.

Address

  • Street: 4710 Ruffner Rd.
  • Postcode: 92111
  • City: San Diego
  • State: California
  • Country: United States

Contact

  • Telephone: (760) 224 - 6536
  • E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2010 Klub PIE | Knowledge Followers Society | www.klubpie.com | Poles in the Inland Empire

template joomla