Switch Language

Login Form

PIE # 28 - Heliosfera, czyli podróż do krańców ziemskiego świata.

01.12.2007. Romana Ratkiewicz

 

Patrząc na Slońce rzadko myślimy o tym, że korona słoneczna ekspanduje na zewnątrz, wydmuchując w przestrzeń kosmiczną swoisty wiatr - wiatr słoneczny. Różni się on od wiatru na Ziemi przede wszystkim tym, że jego cząstki to zjonizowana materia, tzw. plazma, która jest przeniknięta słonecznym polem magnetycznym.

 

Cała część przestrzeni kosmicznej, która wypełniona jest namagnetyzowanym wiatrem słonecznym nazywa się heliosfera. Zasięg heliosfery zdeterminowany jest oddzialywaniem wiatru słonecznego z materią miedzygwiazdową – gazem częściowo zjonizowanym, przenikniętym własnym polem magnetycznym. Oba te ośrodki poruszaję sie względem siebie, w dużej mierze nie mieszając się. Prowadzi to do powstania pewnej granicy między nimi, zwanej heliopauza, która wyznacza krańce heliosfery.

Przedmiotem wykładu są zjawiska, które powstają na krańcach heliosfery, ich geneza, następstwa i metody ich badań. W szczególności, zostaną opisane misje kosmiczne do krańców heliosfery - Voyager 1 i Voyager 2 - i mozżiwości weryfikacji teoretycznych modeli heliosfery danymi z pojazdów kosmicznych.

 

© 2010 Klub PIE | Knowledge Followers Society | www.klubpie.com | Poles in the Inland Empire

template joomla